Önümler

 • High quality simple diamond shower room screen

  Qualityokary hilli ýönekeý göwher duş otagynyň ekrany

  21-541

  Taňrylaryň garaňky we lal görnüşi häzirki zaman modasyny görkezip biler; Üç ölçegli ýaýyň üstü, tegelek we ajaýyp asma dizaýny Çyzyk manysy tutawaçdan we ajaýyp asma gysgyç çyzgysy ajaýyp kombinasiýa estetiki görnüşi modellemek dizaýny, takyk gurluşy, sungatyň we tehnologiýanyň ajaýyp utgaşmasy, ýokarsynyň çylşyrymly döredilmegi dizaýnerleri. Seresaplylyk bilen ýalpyldawuk, owadan oýma önümlerine üns beriň, janlylygy öz içine alýar: dinamiki moda durmuşynda kaşaňlyk, siziň bilen ...

 • Simple Bathroom Shower Enclosure Glass Shower Cabin Door Shower Rooms

  Bathönekeý hammam duşy üçin aýna duş C ...

  21-541

  1. Howpsuzlyk Aýna daşarky güýç bilen zaýalananda, bölekler 50 * 50mm inedördül meýdana görä, 40 bölejikden az bolmaly däl, gyrasy we burçlary ýok bolsa, obtuse Burç döwülen ownuk bölejikler ýaly bal ary bolar. betbagtçylyk şahsy howpsuzlygy hem gorap biler, bedene zyýany azaldyp biler 2. strengthokary güýç Birmeňzeş galyňlykdaky aýnanyň täsir güýji adaty aýnadan 3-5 esse ýokarydyr. Temperli aýna ýylylyk durnuklylygy we c ...

 • China Quality Custom Bathroom Modern Glass Shower Room

  Hytaýyň ýokary hilli hammam döwrebap aýna sergisi ...

  21-541

  Easyönekeý klen duş otagy 8 uly aýratynlyk 1. gidýän ýaşyl we daşky gurşawy goramak Easyeňil arassa duş otagy organiki kremniý polimer birleşdiriji erginçiniň täze neslini ulanýar, düzmeli däl, garyşdyrmaly däl, ýylylyk gerek däl, ftor elementini öz içine almaýar 2. Gowy çydamlylyk Easyeňil arassa duş otagynyň stakany halkara derejeli EC tehnologiýasy bilen gaýtadan işlenenden soň, aýnanyň üstü ýokary kremniy toruň aýratyn gurluşyny emele getirýär we aýnanyň aňsat arassalanmagy bäşden gowrak dowam edip biler ...

 • Customized waterproof bathroom bathroom shower room

  Wateröriteleşdirilen suw geçirmeýän hammam hammam duş ...

  21-541

  1. Howpsuzlyk Aýna daşarky güýç bilen zaýalananda, bölekler 50 * 50mm inedördül meýdana görä, 40 bölejikden az bolmaly däl, gyrasy we burçlary ýok bolsa, obtuse Burç döwülen ownuk bölejikler ýaly bal ary bolar. betbagtçylyk şahsy howpsuzlygy hem gorap biler, bedene zyýany azaldyp biler 2. strengthokary güýç Birmeňzeş galyňlykdaky aýnanyň täsir güýji adaty aýnadan 3-5 esse ýokarydyr. Temperli aýnanyň ýylylyk durnuklylygy bar we w ...

Biz hakda

 • Has giňişleýin

  “Everbright Glass Co., Ltd.” kenarýaka ajaýyp şäher Yantai - zhuji senagat parkynda ýerleşýär. Kompaniýa içerde we daşary ýurtlarda öňdebaryjy aýna önümçilik enjamlaryny hödürledi, standart önümçilik işine we ýokary tehniki dolandyryş işgärlerine eýe, zawod 5000 inedördül metrden gowrak meýdany eýeleýär, müşderilere aýna berkitmek, aýna gyzgyn egilmek, aýna gyrasy üwemek, aýna bilen üpjün edip biler. içi boş we beýleki hyzmatlar. Esasan tekiz gyzgyn aýna we egri gyzgyn aýna öndürýäris. Önümlerimiz Hytaýda we beýleki daşary ýurtlarda satylýar…

 • Has giňişleýin

  “Everbright Glass Co., Ltd.” kenarýaka ajaýyp şäher Yantai - zhuji senagat parkynda ýerleşýär. Kompaniýa içerde we daşary ýurtlarda öňdebaryjy aýna önümçilik enjamlaryny hödürledi, standart önümçilik işine we ýokary tehniki dolandyryş işgärlerine eýe, zawod 5000 inedördül metrden gowrak meýdany eýeleýär, müşderilere aýna berkitmek, aýna gyzgyn egilmek, aýna gyrasy üwemek, aýna bilen üpjün edip biler. içi boş we beýleki hyzmatlar. Esasan tekiz gyzgyn aýna we egri gyzgyn aýna öndürýäris. Önümlerimiz Hytaýda we beýleki daşary ýurtlarda satylýar…

 • Has giňişleýin

  “Everbright Glass Co., Ltd.” kenarýaka ajaýyp şäher Yantai - zhuji senagat parkynda ýerleşýär. Kompaniýa içerde we daşary ýurtlarda öňdebaryjy aýna önümçilik enjamlaryny hödürledi, standart önümçilik işine we ýokary tehniki dolandyryş işgärlerine eýe, zawod 5000 inedördül metrden gowrak meýdany eýeleýär, müşderilere aýna berkitmek, aýna gyzgyn egilmek, aýna gyrasy üwemek, aýna bilen üpjün edip biler. içi boş we beýleki hyzmatlar. Esasan tekiz gyzgyn aýna we egri gyzgyn aýna öndürýäris. Önümlerimiz Hytaýda we beýleki daşary ýurtlarda satylýar…

 • company_intr_gallery_01
 • company_intr_gallery_02
 • company_intr_gallery_03

Senagat habarlary

 • Qualityokary hilli ýönekeý göwher duş otagynyň ekrany

  Taňrylaryň garaňky we lal görnüşi häzirki zaman modasyny görkezip biler; Üç ölçegli ýaýyň üstü, tegelek we ajaýyp asma dizaýny Çyzyk manysy tutawaçdan we ajaýyp asma gysgyç çyzygy ajaýyp kombinasiýa estetiki daşky görnüşi modellemek dizaýny, takyk gurluşy, ajaýyp ...

 • Bathönekeý hammam duşy üçin aýna duş C ...

  1. Howpsuzlyk Aýna daşarky güýç bilen zaýalananda, bölekler 50 * 50mm inedördül meýdana görä, 40 bölejikden az bolmaly däl, gyrasy we burçlary ýok bolsa, obtuse Burç döwülen ownuk bölejikler ýaly bal ary bolar. betbagtçylyk şahsy howpsuzlygy hem gorap biler, r ...

 • Hytaýyň ýokary hilli hammam döwrebap aýna sergisi ...

  Easyönekeý klen duş otagy 8 uly aýratynlyk 1. gidýän ýaşyl we daşky gurşawy goramak Easyeňil arassa duş otagy organiki kremniý polimer birleşdiriji erginçiniň täze neslini ulanýar, düzmeli däl, garyşdyrmaly däl, ýylylyk gerek däl, ftor elementini öz içine almaýar 2. Gowy çydamlylyk Easyeňil stakandan soň ...

 • Wateröriteleşdirilen suw geçirmeýän hammam hammam duş ...

  1. Howpsuzlyk Aýna daşarky güýç bilen zaýalananda, bölekler 50 * 50mm inedördül meýdana görä, 40 bölejikden az bolmaly däl, gyrasy we burçlary ýok bolsa, obtuse Burç döwülen ownuk bölejikler ýaly bal ary bolar. betbagtçylyk şahsy howpsuzlygy hem gorap biler, gyzyl ...

 • Ykdysady ýönekeý duş otagy özleşdirilen hammam ...