• nybanner

Biz hakda

2009-njy ýylda esaslandyrylan “Yantai Everbright Glass Co., Ltd.” kenarýaka ajaýyp antantaý şäherinde ýerleşýär. Kompaniýanyň esasy işi: mylaýym, laminirlenen, içi boş, ot, egilmek, polat egilmek we aýna bilen baglanyşykly beýleki önümler. Önümlerimiz esasan ykjam gapyda, şkafyň gapysynda, bölümde, binada, aýna perde diwarynda, hammamda, surat çarçuwasynda, lampalarda, ofisde we beýleki öý bezeglerinde we köpçülik ýerlerinde ulanylýar, önümiň görnüşi üýtgeşik, çuň manyly, açyk dowamly reňk, üç ölçeg manysy güýçli, ilkinji önümiň öý we ofis bezegi. Önümler içerde we daşary ýurtlarda köp welaýatlara we şäherlere satylýar, ýokary hilli önümiň hili we pudakda ýokary hilli hyzmat ýokary abraýdan peýdalanýar.

378240087
170574816

Kompaniýanyň kesiş ululygynyň takyklygyny, işleýiş tizligini, ýokary netijeliligini üpjün etmek üçin uly awtomatiki aýna kesiji maşyn bar, adaty aýna görnüşi ýa-da ýörite görnüşli aýna kesmek aňsat. Aýna gyrasy maşyn, aýna çuň gaýtadan işleýän enjamlarda iň irki we iň köp ulanylýan mehaniki enjamlaryň biridir. Kompaniýada dürli çylşyrymly kategoriýalary we önüm sargytlarynyň dürli görnüşlerini alyp bilýän köp göni gyrasy maşynlar, ikitaraplaýyn maşynlar, dört gyrasy üweýji we ýörite görnüşli tegelek gyralar bar.

Kompaniýanyň kesiş ululygynyň takyklygyny, işleýiş tizligini, ýokary netijeliligini üpjün etmek üçin uly awtomatiki aýna kesiji maşyn bar, adaty aýna görnüşi ýa-da ýörite görnüşli aýna kesmek aňsat. Aýna gyrasy maşyn, aýna çuň gaýtadan işleýän enjamlarda iň irki we iň köp ulanylýan mehaniki enjamlaryň biridir. Kompaniýada dürli çylşyrymly kategoriýalary we önüm sargytlarynyň dürli görnüşlerini alyp bilýän köp göni gyrasy maşynlar, ikitaraplaýyn maşynlar, dört gyrasy üweýji we ýörite görnüşli tegelek gyralar bar.

145659698