• nybanner

Akylly aýna

  • Smart Bathroom Mirror Bath Intelligent Anti-foggy Shower Mirrors

    Akylly hammam aýnasy Vanna akylly dumanly duş aýnalary

    1. Akylly hammam aýnasy näme? Akylly hammam aýnasy ýörite bejergiden soň adaty aýna, ekran ekrany we akylly enjam bilen deňdir, şonuň üçin aýna dürli ulgam funksiýalaryna eýe bolup, jübi telefonyna real wagt gözegçiligine, hammam meýdanynyň temperaturasyna we beýleki zatlara birigip biler. şertler; Häzirki wagtda ýokary derejeli hammam gämisi, esasan, gabat gelýänler akylly hammam aýnasydyr we ýuwaş-ýuwaşdan meşhurlyk ýagdaýyny görkezýär, ýaşlar hem bu görnüşi halaýarlar ...