• nybanner

Temperli aýna

 • Super white changhong glass sliding door corrugated water pattern art stainless steel frame partition hot bending toughened screen

  Ajaýyp ak çanghong aýna süýşýän gapy gasynlanan suw nagşy çeper poslamaýan polat çarçuwaly bölek gyzgyn egilme berk ekran

  Üýtgeýän Bölümi yza çekip we erkin goýup bolýar, ýerde hiç hili yz ýok, ony bukup we ýygnap bolýar, bu dürli kosmos segmentlerine laýyk gelýär Ses izolýasiýasynyň daşky gurşawy goramak Ses izolýasiýa täsiri gowy, ýokary hilli ulanmak ses izolýasiýa materiallary, 50 desibele çenli ses izolýasiýasy, ýaşyl daşky gurşawy goramak ygtybarly we ygtybarly Uzak hyzmat ömri, ýokary hilli, nemes tehnologiýasy, ýokary güýçli alýumin, ýokary hilli gaty ...
 • High Quality 5-12mm tempered glass for building

  Gurmak üçin ýokary hilli 5-12mm gyzgyn aýna

  Howpsuzlyk aýnasyna degişlidir. Berkidilen aýna, aýnanyň güýjüni ýokarlandyrmak üçin, adatça himiki ýa-da fiziki usullary ulanmak, aýnanyň üstünde gysyjy stresiň emele gelmegi, aýna daşky güýç stresini ilkinji gezek öçürende daşarky güýçdir. göterijilik ukybyny ýokarlandyrmak, stakanyň özi ýel basyşyna garşylygy, sowuk we yssylygy güýçlendirmek, jyns täsirine täsir etmek. 1, temperli aýnanyň häsiýetnamalary: Mechanokary mehaniki güýç, gowy çeýeligi, gowy ...
 • Tempered laminated glass price per square meter for curtain wall

  Perde diwary üçin inedördül metr üçin laminirlenen aýna bahasy

  Izolýasiýa aýnasynyň ulanylmagy izolýasiýa aýnasy esasan ýyladyş, kondisioner, ses ýa-da kondensasiýa goragy zerur we göni gün şöhlesine we ýörite ýagtylyga mätäç binalarda ulanylýar. Öýlerde, restoranlarda, myhmanhanalarda, ofis binalarynda, mekdeplerde, hassahanalarda, dükanlarda we ýapyk kondisioner zerur bolan beýleki ýagdaýlarda giňden ulanylýar. Şeýle hem otlylaryň, awtoulaglaryň, gämileriň, sowadyjy şkaflaryň we ş.m. gapylary we Windows üçin ulanylyp bilner Esasan daşky aýna bezegi, optiki öndürijiligi, term ...
 • Tempered glass customized table top customized table table tea table glass tablecloth round table top

  Temperaturaly aýna ýöriteleşdirilen stol üstü ýöriteleşdirilen stol stoly çaý stoly aýna stol stol tegelek stol

  Hardokary gatylygy berkitmek Güýçli aýna beýleki aýna gatylygyndan has ýokarydyr, aýna daşarky güýç bilen ýok edilende, döwülen ownuk obtuse burç bölejikleri ýaly bal arysyna galyndylar, adam bedenine zyýany azaldýar temperatureokary temperatura 200 gradus tekizlik gowy, temperatura tapawudyna çydap bilýär adaty aýnadan 3 esse, 200 gradus Selsiý temperatura tapawudyna çydap bilýär Gyralary we burçlary tekizläň ...